austropox® - značka spoločnosti HAAS GmbH

Naše produkty:

Malty na báze epoxidovej živice a na báze PMMA

Výrobky dodávame v dohodnutej kvalite v dohodnutom čase na
dohodnuté miesto.
Naše výrobky sú založené najmä na epoxidových živiciach bez obsahu rozpúšťadiel a polymetylmetakrylátoch

Výrobky dodávame v dohodnutej kvalite v dohodnutom čase na dohodnuté miesto.

Potrebujete pomoc?

Sme vám vždy k dispozícii osobne alebo telefonicky na čísle +43 664 -13 59 854

WhatsApp

Naša WhatsApp podpora je vám kedykoľvek k dispozícii na čísle  +43 664 -13 59 854

E-Mail

Naša e-mailová podpora je vám kedykoľvek k dispozícii na adrese info@austropox.com

Instagram

Môžete nás tiež kedykoľvek
kontaktovať na adrese
instagram.com/austropox