Egyéb

Általános üzleti feltételek - austropox® - HAAS GmbH

austropox-outside
austropox-inside

A megrendelés kizárólag általános szerződési feltételeinken alapul!

I. Általános:

1.) Szerződéseink kizárólag vállalatunk alábbi feltételein alapulnak. Amennyiben szerződéses partnereink feltételei ellentmondók, akkor azok a feltételek nem vonatkoznak vállalatunkra. Nincs szükség részünkről kifejezett tiltakozásra. Minden szállítmányra kizárólag vállalatunk általános üzleti feltételei vonatkoznak!

2.) Folyamatban lévő üzleti viszony esetén ezek a feltételek akkor is mérvadók, ha az egyedi szerződésben nem hivatkoznak azokra kifejezetten.

3.) A jelen feltételek mellett a következő előírások is érvényesek, mégpedig a következő sorrendben: – DIN előírások – VOB A. és B. rész – ZT V előírások.

4.) A vállalat alkalmazottai vagy képviselői által nyújtott ígéretek, javaslatok és hasonlók különleges meghatalmazás bemutatása nélkül a vállalatunk kifejezett írásos megerősítése nélkül nem érvényesek.

II. Vásárlási folyamat:

1.) Ajánlatok: Az árra, mennyiségre és szállítási határidőre vonatkozóan vállalatunk minden ajánlata a kifejezett megerősítésig nem kötelező érvényűnek minősül.

2.) Árak: Minden ár gyártelepi árnak (EXW) minősül és euróban értendő, a törvényes hozzáadottérték-adó nélkül. Az ár a kiszállítás időpontjában érvényes súly, illetve méret alapján kerül meghatározásra.

3.) Szállítás: A szállítási mód és út kiválasztása vállalatunk hatáskörébe tartozik. A részszállítások bármikor megengedettek, amennyiben lehetséges. A sürgős és expressz szállítmányok többletköltségei, valamint az esetleges helyi fuvardíjak a vásárlót terhelik.

4.) Szállítási toleranciák: A katalogizált termékek egységcsomagokban / egységcsomagolásokban kerülnek kiszállításra. A rendelés ettől függő eltérései jóváhagyottnak minősülnek, amennyiben a kereskedelmi forgalomban elfogadott mennyiségi vagy minősédi toleranciákról van szó.

5.) Vásárlás lehívásra: Lehívási határidők egyeztetése esetén az eladó a rendelkezésre bocsátott áru fizetését a lehívási időpontban követelheti. Nincs szükség további figyelmeztetésre. Amennyiben a vevő nem veszi át a rendelkezésre bocsátott árut az egyeztetett időpontban, akkor az eladó a vevő költségeire és kockázatára raktározza el az árut.

6.) Zavarok: Az üzem- és/vagy közlekedési zavarok, tűz-, viharkárok, áradások, munkaerő-, energia- vagy nyersanyaghiány, sztrájkok, lezárások, hatósági rendelkezések, mindennemű vis maior és más, a gyártást és a szállítást – beszállítóknál is – nem az eladónak felróható módon befolyásoló hatások felmentik az eladót a teljesítési kötelezettség alól a zavar fennállásának idejére.

7.) A tulajdonjog fenntartása: Minden kiszállított áru a vevővel szemben fennálló összes követelés teljesítéséig – beleértve a folyó fizetési mérleget – az eladó tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartásának érvényesítése fizetési késedelem vagy a vagyoni követelések veszélyeztetése esetén nem minősül a szerződéstől történő elállásnak. A vevő köteles azonnal tájékoztatni az eladót az esetleges végrehajtásokról vagy a fenntartott tulajdon más érintettsége esetén, illetve fel kell hívnia a végrehajtó stb. figyelmét a tulajdonjog fenntartására. Az elzálogosítás nem megengedett. A tulajdonjog fenntartása a feldolgozást és keverést követően résztulajdonként kiterjed az új termékekre. A vevő lemond a fenntartott tulajdon átvevő általi viszonteladásából őt megillető követeléseiről az eladó által kiszállított áruért kiszámlázott összeg mértékében.

8.) Jótállás a hiányosságokért: Az eladó kötelezi magát a mintákhoz hű szállításra. Nem vállalunk jótállást a hiányosságokért a termék vevő által egyoldalúan szándékolt felhasználási célnak való megfelelőségére. Az alkalmazástechnikai tanácsadások, használati útmutatók és hasonlók nem kötelező érvényűek. Ezek nem mentesítik a vevőt annak ellenőrzésétől, hogy az áru alkalmas-e a tervezett felhasználásra. Ez különösen olyan termékekre érvényes, amelyek ideiglenes vagy kísérleti termékként vannak megjelölve. A felismerhető hiányosságok csak az áru átvételét követő egy héten belül és csak a feldolgozásuk, illetve összekeverésük előtt érvényesíthetők. A reklamációval együtt elegendő mennyiségű reklamált árut kell rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a vevő anyaghibát mutat ki, akkor az eladó hiánytalan áru formájában gondoskodik a pótlásról. Ha nem lehetséges az eladó általi pótszállítás, illetve annak meghiúsulása esetén a vevő elállhat a szerződéstől. Az áru egyéb tulajdonságait nem befolyásoló színeltérések nem minősülnek anyaghibának. Ha azonban az eladónak mégis kártérítést kell fizetnie, akkor annak legmagasabb összegeként a felhasznált áru mennyiségét nem tartalmazó vételár kerül megállapításra. A fugázás után keletkező műgyantaréteg a kőfelületen, valamint a víz vagy az időjárás hatására fellépő lehetséges elszíneződések, illetve a habarcsban keletkezett repedések nem minősülnek hiányosságnak!

9.) Szállítási határidők: Az ajánlatban feltüntetett vagy egyéb írásban egyeztetett határidők kötelező érvényűek (lásd II./6. pont). Amennyiben a vevő nem vagy nem időben teljesíti az előzetes feltételeket, akkor az egyeztetett határidő nem érvényes. Ha az eladó nem teljesíti a szállítást az egyeztetett határidőig, akkor a vevő köteles 4 hetes póthatáridőt biztosítani az eladó számára. A határidő lejárta után a vevő jogosult elállni a szerződéstől. Vis maior, sztrájk, háborús zavarok esetén nem vállalunk felelősséget. Amennyiben az eladónak kártérítést kell fizetni, akkor csak a szándékosság vagy súlyos gondatlanság mértékében felel. A hiányosságokból eredő következményes károkért vállalt felelősség kizárt.

10.) Áruvisszavétel: Az eladó készen áll az áru következő feltételekkel történő visszavételére: a) A minőségmegőrzési idő nem járt le. b) Az áru és a csomagolása kifogástalan állapotban van. c) Az eladó meghatározza a nyújtandó jóváírás értékét. Legfeljebb az áruérték 50%-a kerül megtérítésre.

III. Fizetési feltételek:

1.) A vételár fizetését a szállítás és a számla kiállítását követő 8 napon belül 2% kedvezmény levonásával, 14 napon belül pedig a nettó összeg kifizetésével kell teljesíteni. 14 nap után a vevő automatikusan késedelembe kerül. Ekkor legalább az osztrák polgári törvénykönyv 288. § által előírt kamat megfizetésére köteles. Az eladó ezen túlmenően jogosult a vevőtől teljes összegű előlegfizetést, illetve visszavonhatatlan, megerősített akkreditívet követelni.

2.) A vevő készpénzes stb. formában történő előlegfizetéseire nem kerül felszámolásra kamat.

3.) A vevő csak akkor jogosult beszámításra, amennyiben jogerősen megállapításra kerülnek az ellenkövetelései. Ugyanez vonatkozik az olyan igényekre, amelyekre visszatartási jogot támasztanak.

IV. Csomagolás:

1.) A szállítás egyszer használatos csomagolásokban történik, raklapokon. Az EUR-raklapokat ki kell cserélni. Ha a vevő nem biztosít kellő számú csereraklapot, akkor raklaponként 15,00 euró kerül felszámításra.

2.) Az egyszer használatos csomagolásokat nem vesszük vissza.

V. Szállítási károsodások:

Szállítási károsodás fellépése esetén a következőképpen kell eljárni: a) Vasúti szállítmányozás: azonnal értesíteni kell az illetékes árukezelőt, szemrevételezést és jegyzőkönyv felvételét kell kérelmezni. b) Postai szállítmányozás: azonnal értesíteni kell az illetékes postahivatalt, szemrevételezést és jegyzőkönyv felvételét kell kérelmezni. c) Szállítmányozó vállalattal történő szállítás: a szemrevételezést követően a fuvarokmányon kell feljegyezni a károkat és visszaigazolást kell kérni a szállítmányozótól. Kérelmezni kell a tényállás rögzítését.

VI. Teljesítés és bírói illetékesség helye:

Az eladó minden követelése esetén Klagenfurt, illetve a Klagenfurti Tartományi Bíróság a teljesítés és a bírói illetékesség helye. Minden árra a törvényes hozzáadottérték-adót kell számítani. A szolgáltatások minden korábban megjelent áttekintése érvényét veszti a szolgáltatások jelen áttekintésével. Az általános értékesítési feltételek érvényesek. Szállítás: a rendelés vevő általi visszaigazolását követő legfeljebb 14 munkanapon belül (Ausztrián belül). Személyes átvétel, illetve emelőhátfalas kiszállítás egyeztetést követően lehetséges. Verzió: 2020. január A módosítások joga fenntartva.

Hilfe benötigt?

+43 664 / 13 59 854 

WhatsApp

+43 664 -13 59 854 

austropox-Fugensanierung
austropox-Torsanierung
austropox
austropox-Asphaltausgleich
austropox-Stützrippen
Betonersatz austropox SRX-4
Betonausgleich - austropox SRX-F
IMG_1179
austropox-inside